Súčasnosť | História | Úspechy | Štadión | Mesto

Koncom roka 1908 boli položené základy športového oddielu v Žiline. Prvoradou úlohou bolo vybudovanie ihrísk, najmä futbalových a tenisových. V začiatkoch sa hrávalo iba na trávnatej ploche s dvoma bránami, avšak v roku 1925 prišla veľká povodeň a nebyť obetavosti a darom žilinských priaznivcov, šport v Žiline by asi zanikol. Vďaka nim boli upravené ihriská a začalo sa s budovaním prvej drevenej tribúny.

V roku 1940 sa začalo budovanie futbalového štadióna, na jar v roku 1941 bola dokončená výstavba trávnatej plochy, atletickej dráhy a podstatnej časti tribúny. Medzi iniciátorov tejto stavby patril Vojtech Závodský, ktorému vďačíme aj za vybudovanie hokejového štadióna v našom meste.

stadionx1

Prvý zápas, ktorý sa uskutočnil na novom štadióne, odohrali futbalisti ŠK Žilina 10. 08. 1941 s mužstvom AC Sparta Považská Bystrica s výsledkom 3:0. Rekord v návštevnosti padol v roku 1953, keď medzinárodný zápas vybranej jedenástky Slovenska s Dynamom Moskva sledovalo 25 000 divákov.

Až do roku 2002 tvorili štadión iba dve tribúny, západná a východná, za bránkami bolo obľúbené státie. Ziskom prvého majstrovského titulu a účinkovaním v predkole Ligy majstrov, muselo dôjsť k jeho prestavbe. Vybudovalo sa umelé osvetlenie, ktoré vzhľadom na malú výšku tribún nemohlo byť riešené prostredníctvom rampy, ako je to v súčasnosti na väčšine moderných štadiónov. Súčasne s budovaním osvetlenia bola riešená i rekonštrukcia tribún a vybudovanie miest na sedenie pre všetkých návštevníkov štadióna, keď miesta na státie za bránami nahradila južná a severná tribúna, ktoré boli nekryté.

stadionx2

Veľká rekonštrukcia štadióna prišla v roku 2006. Všetko to začalo rozšírením severnej a západnej tribúny, pokračovalo vymenením trávnika, pod ktorým už bolo nainštalované vyhrievanie. V roku 2008 sa rozšírila aj južná tribúna a moderná veľkoplošná obrazovka s časomierou sa presunula do rohu, medzi južnú a západnú tribúnu. Celá rekonštrukcia sa skončila v septembri 2009, kedy bola daná do prevádzky aj zrekonštruovaná východná tribúna. Náš štadión sa môže pochváliť aj kaplnkou, ktorá sa nachádza medzi južnou a východnou tribúnou a bola vybudovaná a posvätená v roku 2009.

Výsledkom celkovej prestavby je krytý štadión, ktorý sa stal najmodernejším stánkom na Slovensku a tiež ako jediný spĺňa kritéria UEFA na usporiadanie medzinárodných futbalových zápasov.

Posledná rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 2015 a jej súčasťou bolo predĺženie západnej tribúny k južnej a východnej tribúny k severnej. Rovnako sa opláštila severná tribúna, na ktorej je od roku 2013 umiestnený sektor hostí a zároveň aj “ultras sektor” domácich.

stadionx3

Celková kapacita štadióna je 11 258 miest na sedenie. Z toho: V.I.P. 1384 miest, biznis boxy 147 miest, prezidentská lóža 20 miest, novinári a TV komentátori 186 miest, imobilní diváci 40 miest a sektor pre divákov hostí 601 miest.

Pred sezónou 2016 / 2017 prešiel štadión zmenou aj v pomenovaní jednotlivých sektorov, ktoré budú zjednodušene pomenované podľa abecedného poradia a vstupy do nich budú označené číslami.

Západná tribúna

Kapacita západnej tribúny je 3 062 miest na sedenie, z toho biznis boxy 99 miest, VIP 529 miest, prezidentská lóža 20 miest, novinári a TV komentátori 186 miest a imobilní diváci 40 miest (9 diváckych sektorov – A, B, C, D, E, VIP-C,VIP-D, 9 biznis boxov (1-9) a novinársky sektor – PRESS. Tribúna má dva bufety. Jeden pre sektory A, B, C a jeden pre sektory D, E. VIP sektory a biznis boxy majú vlastné zázemie pre občerstvenie a vlastný vchod (cez Parkovací dom – VSTUP / GATE Biznis).

Východná tribúna

Kapacita východnej tribúny je 3 581 miest na sedenie, z toho V.I.P. 855 miest (9 diváckych sektorov – J, K, L, M, N, O, VIP-K, VIP-L, VIP-M). Práve vo VIP sektoroch je umiestnený Rodinný sektor – zábava pre najmenších šošonov spolu s animátormi z Detského sveta OC Mirage. Okrem nich je na tribúne TV štúdio umiestnené v strede tribúny v hornej časti. Tribúna má dva bufety. Jeden pre sektory J, K, L a jeden pre sektory M, N, O. Rodinný sektor má vlastné zázemie pre občerstvenie.

Južná tribúna

Kapacita južnej tribúny je 2 262 miest na sedenie v štyroch diváckych sektoroch – F, G, H, I +3 biznis boxy (spolu 48 miest. Tribúna má dva bufety v horných častiach tribúny. Jeden pre sektory F, G a jeden pre sektory H, I. Biznis boxy majú vlastné zázemie pre občerstvenie.

Severná tribúna

Kapacita severnej tribúny je 2 353 miest na sedenie. Tribúna má 3 divácke sektory – P, R, S. Sektor P je vyhradený pre divákov hostí. Jeho kapacita je 601 miest. Tribúna má dva bufety, jeden pre sektory R, S a zvlášť pre hosťovský sektor P.

Miesta pre imobilných divákov

Miesta pre imobilných divákov sú situované na západnej tribúne v sektore E. Sú bezbariérovo prístupné pre imobilných fanúšikov na vozíkoch (aj pre elektrické vozíky) a majú k dispozícii samostatné WC určené len pre imobilných divákov. Občerstvenie je možné na požiadanie zabezpečiť donáškou z bufetu prostredníctvom usporiadateľskej služby. Prístupová trasa k sektoru je po ulici Športová od hotela Holiday Inn pred západnú tribúnu. Vchod do sektoru je umiestnený vpravo na konci tribúny (VSTUP / GATE 4).

Sektor pre divákov hostí

Sektor má kapacitu 601 divákov. Je umiestnený na severnej tribúne a má označenie P. Prístup k sektoru pre peších je z Ľavobrežnej ulice a následne podchodom pod severnou tribúnou. Vstupné turnikety sú na konci podchodu. Pred sektorom je parkovacia plocha P4 pre autobusy a autá divákov hostí. Vjazd na parkovaciu plochu je taktiež z Ľavobrežnej ulice.

stadionx4

Osvetlenie:

1. tréning – 200 luxov
2. priateľské zápasy – 500 luxov
3. majstrovské stretnutia – 1000 luxov
4. medzinárodné zápasy s TV prenosom – 1400 luxov

zdroj: mskzilina.sk

Návrat hore