Bojová

Za naše mesto, za naše farby,
povstane každý, kto vlkom fandí.
Jeden za všetkých, všetci za teba,
budeme fandit, naplno spievať…

Žilina Žilina
Žilina Žilina
Žilina Žilina
Žilina Žilinaaaaaa

Armáda

Pre nás je to drogááá,
fandiť Žilinééé,
biť sa za jej slavúúú
a spievať chorálééé. 
Hradby nášho mestááá,
spoločne bránimééé,
armáda Žilinčanóóv,
stojí pri sebééé! 

Alealealééé.. 

Severanská 

Sééverný sektor, my sme jedna rodina!
Sééverný sektor, demencia šialená!
Sééverný sektor, my sme ultras Žilina!
Sééverný sektor a HU! Lalalalalalála.. 

 Navždy verní Severania 

Óóóóóóóóó.. 
Navždy verní Severania HEJ! HEJ!
Navždy verní Severania HEJ! HEJ! 

Šalalalalalalá óóó Žilina 

Žilina je mesto majstrov 

Žííílina je mesto máááájstrov
a pod Dubňom (!), všetkých rozjebeme.
Fanatici za Žilinou vždycky stojááá,
na tribúnach ohne horiáááá. 

Žilina! Žilina! 

Šááálalalalalaláááála,
šalalala (!) lalalalalala.
Šalalalalalalalalalalááá,
šalalalalalalaláááá. 

Žilina oléé oléééóó 

Žilina oléé olééé,
Žilina oléé oléééóó,
Žilina oléé oléééé. 
Óóóléé olééé … 

 Fanatická rodina 

My sme Fanatici Žilinááá,
naše farby žltá zelenááá.
My budeme vždy tam,
kde naše mužstvo hrá,
víťazstvo z nás každý v krvi mááá! 
Lalalalalalalalalaláááá…. 

Severný Sektor 

Sévernýý séktor aléaléaléé,
aléalealéé,
aléalealéé. 

Alealééaleaóóó,
Severný Sektor aleaóóó.
Alealééaleaóóó,
Severný Sektor aleaóóó. 

Na svoju grupu

Na svoju grupu,
na svojich ľudí,
ja nedám nikdy dopustiť,
pre jednu vieru,
žijeme všetci
a nedáme sa nikým zastaviť! 
Alealéééée,
alealéééée,
alealéealealée,
alealéealealée,
alealéaléaléé!  

Žilina góóól 

Žilina góóól!
Žilina góóóĺ!
Žilina gól, gól, gól, gól, góóól!
Lalalááálalalalalááá,
lalalalalalalááá!  

Dale Žilina 

Lalálalalalalaláláááá,
lalálalalalalaláááá,
lalálalalalalalááláááá,
lalálalalalalaláááá. 

Óóóóóóóóóóóóóó,
óóóóóóóóóóóóó,
óóóóóóóóóóóóóó,
óóóóóóóóóóóó. 

Naša závislosť

Silnejšiu závislosť,
na svete nepoznám,
stále viac a viac,
si ťa užívam!

Jarararááá,
jarararááá,
jarararááá,
óóó Žilinááá!

Funes 

Láálalalala.. 

Kumbaya

Šalalalalááá láláá,
lalalálaláá láláá,
lalalálaláá láláá,
óóóóóó Žilinááá.

Veď to sme my

Kráčaj rezko, kráčaj priamo,
hej Žilina, Žilina, Žilina hrdá!
Kráčaj rezko, kráčaj priamo,
za tebou navždy stojíme.

Nezastavuj sa, neobzeraj sa,
hej Žilina, Žilina, Žilina slávna!
Nezastavuj sa, neobzeraj sa,
veľká budúcnosť čaká ťa.

Lalalalaláá lalalalaláá,
lalalalálalalálalaláálaláá,
lalalalalááá lalalalaláá,
lalalalálalaláálá.

Žilinskí Fanatici

Žilinskííí,
Fanaticííí,
pijeme a bijeme sa na ulicíí,
rozjebeme,
zabijeme,
všetkých, ktorí sú iní ako myyy.

Laláááá,
laláááá,
lalalalalalaláááá,
lalaláála,
lalaláála,
lalalalalalaláááá.

Severania

Oléolééé,
Žilina olééé,
Severania sme,
všetci kričíme,
že vás zničímééé.

Žilina je šampión

Alealealeóóóóó,
spieva celý štadióóóón,
alealealeóóóó,
Žilina je šampióóóón,
alealealeóóóó.

Lalalalalalaláááá,
lalalalalalaláááá,
lalalalalala,
lalalalalala,
lalalalalalaláááá.

Naším domovom

Naším domovom,
severný sektor,
tu vládneme my,
šľachta Žiliny,
tak spievaj s nami,
ak si fanatik.

Óóóóóóóóó,
lalalalaláá.

Na tribúnach budeme vždy stá

Na tribúnach budeme vždy stááááááť,
za MŠK oleóóóóóóóóóó.
Fanatici so severu sméééééé,
za Žilinou stojiméééé.

Lalalalalalalalalááááálalalalalalalááááá,
lalalalalalalalalááá,
lalalalalalalááá.

My sme Žilina

My sme Ži-li-na, žlto-ze-le-ná,
my sme Ži-li-na, majster líígy.
Lalalalalalalalalala,
lalalalalalalaláááála.

Opakovačka

Každý v lige o tom veľmi dobre vie,
že Žilina dneska (meno súpera) rozjebe.
Ja ti poviem prečo si tak potichu,
fandíš hosťom, ktorí sú tu do počtu!

Lalalalalalalalalalalááá.
Lalalalalalalalalalalááá.

Káááždý to poviee,
Žilina pod Dubňom vlááádne,
káááždy to póóóvieee,
Žilina pod Dubňom vlááádne. 

Žilina – vytlieskavačka

ŽI – LI – NA!
ŽI – LI – NA!
ŽI – LI – NA! 

MŠK Žilina na Slovensku najlepšia

MŠK!
Žilina!
Na Slovensku najlepšia,
už sme tu,
na koni,
my žilinskí Šošoooni!

Alealeeee,
alealeeee,
alealealealeee.
Alealeeee,
alealeeee,
alealealealeee.

Naša láska jediná

MŠK jéééé,
MŠK olé olééé,
naša láska jedinááá,
MŠK Žilinááá.

Lálalalááá,
lalalalalalalááá,
lálalalááá,
MŠK Žilinááá. 

Naším klubom MŠK

Naším klubom MŠK,
naším mestom Žilina.
Pre Šošona stvorená,
farba žlto-zelená.

Lalalalalalalááá,
lalalalalalalááá,
lalalalalalalalááá,
lalalalalalalááá. 

EM – EŠ – KA!

Óóóóóóóó EM – EŠ – KA!
Óóóóóóóó ŽI – LI – NA!

Každý pod Dubňom

ALE ALE AOOOO!
ALE ALE AOOOO!
Každý pod Dubňóóóóóm,
fandí Šošonóóóóóm.

Žlto – zelené, srdce moje je

A: Žlto – zelenéééé.
B: Žlto – zelené!
A: Srdce moje jéééé.
B: Srdce moje je!
A, B: Celý sever horííí,
A, B: my sme šampióni.
A: Žilinskí Šošóónííí.
B: Žilinskí Šošóóni.

 Kto neskáče, nie je Šošon

Kto neskáče, nie je Šošon, hop, hop, hop!
Kto neskáče, nie je Šošon, hop, hop, hop! 

Óóóó Žilinááá 

Óóóó Žilináááá,
lalalalalalaláááá,
lalalalalalaláááá,
lalalalalalalááááá.  

Fanatici zo severu

Fanatici zo severu to sme my.
Milujeme pyro, ženy, chľast a krik.
Hrdosť, vernosť budeme si navždy ctiť.
MŠK je predsa dôvod prečo žiť.

Lalalala lalalala lalala Lalalala lalalala lalala.
Lalalala lalalala lalala Lalalala lalalala lalala.

Fanatici zo severu to sme my.
Na tribúnach vždy a všade oddaní.
Bojujeme každý zápas na dno síl.
Za Žilinu každý z nás by život položil.

Lalalala lalalala lalala Lalalala lalalala lalala.
Lalalala lalalala lalala Lalalala lalalala lalala. 

Povstaň ak si Žilinčan 

My sme zoskupenie ultras

My sme zoskupenie ultrááás,
my stojíme vždycky pri vááás,
níííkoho sa nebojiméééé,
vlááájky všade vyvesiméééé.
V žííílach prúdi nám krv žltááá,
dúúúša zas zelená jééé,
my sa nikdy nevzdávamééé,
za Žilinu život dámééé.

Lááálalalalalalalááá,
lááálalalalalalalááá,
lááálalalalalalalááá,
lááálalalalalalalááá.

Návrat hore